Tá tú anseo: Baile > Seirbhísí > Do Chomhairle

Do Chomhairle

Ráiteas Misin:

"Táimid tiomanta, i gcomhpháirtíocht leis na páirtithe leasmhara ar fad, chun caighdeán an tsaoil eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha dár bpobail a fheabhsú"

Déanann ár ráiteas misin tagairt dár dtiomantas chun caighdeán an tsaoil eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha a fheabhsú i dTiobraid Árann Thuaidh trí sholáthar seirbhísí i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla, Gníomhaireachtaí Reachtúla, grúpaí Pobail Áitiúla eile agus leis an bpobal féin.

Ní féidir dul chun cinn a bhaint amach ach trí chur chuige foirne a fhorbairt a chuimsíonn baill, foireann agus pobal atá ag obair le chéile i gcomhpháirtíocht chun an sprioc comónta céanna a bhaint amach, gur féidir a choimriú mar chaighdeán saoil na bpáirtithe leasmhara ar fad a fheabhsú. An dúshlán atá romhainn ná a chinntiú go bhfuil an t-údarás áitiuil, agus na hacmhainní agus beartais acu in oiriúint do riachtanais an tsochaí. Tá dianobair agus tiomantas ónár gcuid ball, bainistíochta agus ón bhfoireann de dhíth maidir le gnóthú na sprice seo, in éineacht le mórán ionadaithe ó údaráis áitiúla, gníomhaireachtaí stáit, grúpaí pobail áitiúla agus an pobal ginearálta. Tá forbairt leanúnach maidir le hEagraíocht a bheidh nua-aoiseach agus bríomhar, agus a bheidh ábalta raon seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar do shaoránaigh i dTiobraid Árann Thuaidh, ag brath go mór ar na comhphairtíochtaí seo.

Tugaimid aghaidh ar an todhchaí, le muinín atá ag fás, ar fheabhsúcháin leanúnacha laistigh den Eagraíocht agus mórthimpeall an Chontae le linn na mblianta atá romhainn.