Tá tú anseo: Baile > Seirbhísí > Comhshaol > Brúscar > Forfheidhmiú Bruscair

Forfheidhmiú Bruscair

Leanann Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh ag forfheidhmiú na reachtaíochta bruscair faoin Acht um Thruailliú Bruscair, 1997. Eisíodh 84 fineáil ar an láthair le linn 2006, rinneadh 16 ionchúiseamh a thionscnamh agus tharla 6 chiontú. 'Sí aidhm an dá Mhaor Bruscair againn ná forfheidhmiú a mhéadú agus breis géilliúlachta leis an reachtaíocht a chinntiú. Ní féidir seo a dhéanamh gan chúnamh leanúnach an phobail áitiúil.

Oibríonn na maoir bhruscair go dlúth le foireann Fhorfheidhmithe Dramhaíola na Comhairle a dhéanann ceisteanna drámhaíola a fhorfheidhmiú faoin Acht um Bhainistiú Dramhaíola 1996 agus an tAcht um Chaomhnú an Chomhshaoil 2003.

Chun bruscar nó dumpáil neamhdhleathach ar bith a thuairisciú, cuir glaoch ar Líne Bruscair saorghlao na Comhairle ar 1800 2540 350.

Maidir le cásanna tromchúiseacha de dhumpáil neamhdhleathach, is féidir glaoch ar sheirbhís ghutháin 24 uair na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil ar an uimhir lóghlao 1850 365 121