Tá tú anseo: Baile > Seirbhísí > Tithíocht > Cóiríocht

Tithíocht

Ár n-Aidhm

"Deimhin a dhéanamh de go bhfuil lóistín inacmhainne ag an uile dhuine sa Chontae agus é oiriúnach dá riachtanais sóisialta agus pearsanta"

Leanann an Chomhairle, agus iad ag iarraidh an aidhm seo a bhaint amach, agus i gcomhréir leis na polasaithe atá leagtha síos sa Doiciméad Polasaí “Bailte a Sheachadadh – Pobail a Chothabháil” a d’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil i 2007, ag soláthar réimse leathan seirbhísí tithíochta mórthimpeall an Chontae.

Straitéisí