Tá tú anseo: Baile > Seirbhísí > Bóithre > Páirceáil

Páirceáil

Is mian le Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh comhairliú maidir le táillí páirceála atá le tabhairt isteach i mBaile Ros Cré sna seachtainí romhainn.

Táthar ag glacadh le hiarratais anois don mhéid a leanas:

Is féidir foirmeacha iarratais agus breis sonraí (a chuimsíonn leagan Gaeilge na bhfoirmeacha) a aimsiú ó Oifigí Cheantar Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh, Bóthar Bhiorra, Ros Cré. Teil. (0505) 21319, Facs: (0505) 23231; ríomhphost roscreaao@northtippcoco.ie

Gliogáil anseo le Foirmeacha Iarratais a fheiceáil atá le híoslódáil.

Ag an gcruinniú míosúil a tionóladh ar an 19 Meán Fómhair 2005, bhreithnigh agus ghlac Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh le Fo-Dhlíthe Ros Cré (Ionaid Pháirceála) 2005. Tháinig na Fo-Dhlíthe seo i bhfeidhm ar an 1 Feabhra 2006. De réir na bhFo-Dhlíthe, tiocfaidh páirceáil íoctha i bhfeidhm i Ros Cré le héifeacht ón 8ú Eanáir 2007, le linn uaireanta gnó 9.00r.n. go dtí 6.00i.n. Luan go Satharn.

Nótail go mbeidh an sceideal táillí a leanas i gceist:

Tá iarratais ar Cheadúnais agus Dioscaí le déanamh chuig Oifig Cheantair Ros Cré, Bóthar Bhiorra, Ros Cré. Uimhir Theileafóin: 0505-21319.

Ta spásanna sainithe maidir le páirceáil do dhaoine faoi mhíchumas agus iad rianaithe go soiléir. Tá bánna lastála soláthraithe chomh maith agus iad seo rianaithe go soiléir. Déanfar comharthaíocht a chur in airde ag cul na huaireanta feidhme in iúl.

Fíneálacha Tráchta

Mura gcomhlíontar leis na Fo-Dhlíthe thuas, tarlóidh fíneálacha ar an láthair, atá oiriúnach don chion, agus a réimsíonn ó €40.00 go dtí €80.00.Ba chóir déileáil le fiosruithe ar bith maidir le páirceáil íoctha i Ros Cré in Oifig Cheantar Ros Cré.